Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

Niêm yết công khai theo QCDCCS

THÔNG BÁO: Công bố, công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:49, Thứ Năm, 22-2-2024

 

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh;

UBND thị trấn Hồ Xá Thông báo, công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, với những nội dung như sau:

1. Địa điểm công khai: Trụ sở UBND thị trấn Hồ Xá (số 211, đường Trần Phú, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị); Trên Cổng thông tin điện tử của thị trấn (http://tthoxa.vinhlinh.quangtri.gov.vn.

2. Thời gian công khai: Kể từ ngày 21/02/2024. Hồ sơ công bố công khai gồm có:

Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh.

 

Xem nội dung chi tiết Quyết định 211/QĐ-UBND tại đây

CÁC TIN KHÁC
Tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (17/01/2024)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá năm 2024 (09/01/2024)
Thông báo: Công bố, công khai Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vĩnh Linh (05/01/2024)
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị thị trấn Hồ Xá đạt chuận tiếp cận pháp luật năm 2023 (08/01/2024)
Thị trấn Hồ Xá tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính. (22/07/2023)
TUYÊN TRUYỀN LUẬT DÂN CHỦ CƠ SỞ (29/06/2023)
Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (27/04/2022)
Thực hiện dân chủ cơ sở và vai trò đi đầu của “dân vận chính quyền” (08/07/2022)
(Tin demo) Đoàn giám sát Quy chế dân chủ tỉnh làm việc tại huyện Vĩnh Linh (25/07/2022)
(Tin demo) Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân (25/07/2022)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH