Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

VĂN BẢN UBND HUYỆN


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  11:34, Thứ Năm, 28-4-2022

 

 

ID Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung  
23 598/UBND-TCKH 30/05/2019 UBND huyện V/V Thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
24 604/UBND-NV 30/05/2019 UBND huyện Báo cáo số liệu về CBCC cấp huyện, cấp xã vùng DTTS
25 479/UBND-KTHT 08/05/2019 UBND huyện V/V Rà soát bổ sung số liệu đường huyện đường xã phục vụ lập kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2019 - 2021, dự án LRAMP
CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH