Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

VĂN BẢN CHÍNH PHỦ


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  21:56, Thứ Tư, 27-4-2022

 

ID Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung  
19 34/2019/NÐ-CP 24/04/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
18 653/2019/UBTVQH14 12/03/2019 UB thường vụ Quốc hội Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021
17 03/2019/QÐ-TTg 15/01/2019 Chính phủ Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH