Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

Niêm yết công khai theo QCDCCS

(Tin demo) Đoàn giám sát Quy chế dân chủ tỉnh làm việc tại huyện Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  15:23, Thứ Hai, 25-7-2022

Ngày 13/9/2016, Đoàn giám sát Quy chế dân chủ tỉnh do đồng chí Phạm Đức Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo QCDC huyện Vĩnh Linh và xã Vĩnh Tú về tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn.

 

Năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện QCDC ở huyện Vĩnh Linh được thực hiện thường xuyên, nề nếp, có sự chủ động, sáng tạo sát với đặc điểm từng địa phương, đơn vị. Sau Đại hội Đảng các cấp, huyện Vĩnh Linh đã kiện toàn, củng cố BCĐ thực hiện QCDC từ huyện đến cơ sở; sửa đổi bổ sung quy chế cho phù hợp với thực tế. Tại các địa phương, nhiều nội dung công khai nhằm tạo điều kiện cho dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát được thực hiện bằng nhiều hình thức, có tác động tích cực đến phát triển KTXH và xây dựng nông thôn mới. Trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, chấn chỉnh lề lối làm việc, cải cách hành chính, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn quan liêu, tham nhũng...

Phát biểu kết luận ngày giám sát, đồng chí Phạm Đức Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cho rằng: Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện dân chủ cơ sở ở một số địa phương, đơn vị huyện Vĩnh Linh còn hình thức, hiệu quả chưa cao; còn nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới hệ thống chính trị ở huyện Vĩnh Linh cần nghiêm túc quán triệt tầm quan trọng QCDC trong tình hình hiện nay; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giải thích, giáo dục QCDC trong các tầng lớp nhân dân; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm, công khai, minh bạch các vụ việc xảy ra ở cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm những người lợi dụng tự do, dân chủ, gây rối trật tự an ninh chính trị ở địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy lưu ý huyện Vĩnh Linh trong xây dựng nông thôn mới không chạy theo thành tích mà huy động quá sức dân, mọi nguồn đóng góp của dân phải thật sự dân chủ, minh bạch, có sự giám sát, phản biện của mặt trận, đoàn thể và các ban liên quan. Nhất là hiện nay, các địa phương ven biển ở Vĩnh Linh đang tiến hành thống kê thiệt hại để hỗ trợ đền bù, cần nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ thôn, khu phố, đảm bảo sự công bằng giữa các hộ dân, tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện về sau.

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH