Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

Niêm yết công khai theo QCDCCS

Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  21:48, Thứ Tư, 27-4-2022

Theo kết quả thống kê hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử từ đầu năm đến ngày 4/3/2021, huyện Vĩnh Linh chỉ có 3 đơn vị là UBND thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Hà và Vĩnh Lâm đã nghiêm túc thực hiện và đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 50% theo yêu cầu.

 

Bộ phận 1 cửa thị trấn Hồ Xá

Bên cạnh đó, có 5 đơn vị là UBND xã Vĩnh Tú, Trung Nam, Kim Thạch, Vĩnh Khê, Vĩnh Ô không triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (3, 4) nên không phát sinh hồ sơ trực tuyến.

Trước tình hình này, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương và nghiêm túc chỉ đạo CBCC,VC tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao để phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến từ 30 - 50% trên tổng số lượng hồ sơ phát sinh của đơn vị mình.

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH