Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

Niêm yết công khai theo QCDCCS

Thông báo: Công bố, công khai Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  16:40, Thứ Sáu, 5-1-2024

Thông báo: Công bố, công khai Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vĩnh Linh

 

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Quyết định 3310 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH