Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

Niêm yết công khai theo QCDCCS

Tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  7:45, Thứ Tư, 17-1-2024

Tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

CÁC TIN KHÁC
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá năm 2024 (09/01/2024)
Thông báo: Công bố, công khai Quyết định về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vĩnh Linh (05/01/2024)
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị thị trấn Hồ Xá đạt chuận tiếp cận pháp luật năm 2023 (08/01/2024)
Thị trấn Hồ Xá tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính. (22/07/2023)
TUYÊN TRUYỀN LUẬT DÂN CHỦ CƠ SỞ (29/06/2023)
Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (27/04/2022)
Thực hiện dân chủ cơ sở và vai trò đi đầu của “dân vận chính quyền” (08/07/2022)
(Tin demo) Đoàn giám sát Quy chế dân chủ tỉnh làm việc tại huyện Vĩnh Linh (25/07/2022)
(Tin demo) Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân (25/07/2022)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH