Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

TIn tức sự kiện

Đảng bộ thị trấn Hồ Xá tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  18:29, Thứ Hai, 16-1-2023

Sáng ngày 06/01/2023, Đảng bộ thị trấn Hồ Xá tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Nhật Quang: Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy; các đồng chí đại diện các Ban đảng, Văn phòng huyện ủy; Đồng chí Lê Thị Phượng: Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể thị trấn; 29 bí thư chi bộ trực thuộc.

 

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, vai trò vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, đồng thời xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đến nay, đã đạt được kết quả khá toàn diện về mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Hồ Xá lần thứ  XXV đã đề ra. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch và vượt Kế hoạch ; Kinh tế tiếp tục phát triển đúng định hướng. Bộ mặt đô thị trên địa bàn từng bước thay đổi tích cực. Văn hoá xã hội cũng có bước phát triển, công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập đạt được nhiều kết quả cao. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, các chính sách cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế được triển khai đầy đủ, kịp thời và đúng theo quy định. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm thường xuyên; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; Công tác quân sự địa phương, chính sách hậu phương quân đội được giữ vững và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm chú trọng.  Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản của Đảng đến hơn 98% cán bộ, đảng viên; Công tác quy hoạch các chức danh cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ tiếp tục được khẳng định, chất lượng chi bộ trong sạch, vững mạnh được nâng lên. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, công tác phát triển đảng viên thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Công tác lãnh đạo điều hành của UBND từng bước sâu sát, tập trung, quyết liệt hơn đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương; Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

 

Xác định năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp cũng như đại hội Đảng bộ thị trấn Hồ Xá lần thứ XXV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đã làm được trong nữa nhiệm kỳ cũng như trong năm 2022, chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời cũng nhận định những thuận lợi, những khó khăn, thách thức để từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đồng chí Trần Nhật Quang: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Trần Nhật Quang: Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thị trấn Hồ Xá đã đạt được, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành cần tập trung và tranh thủ những thời cơ, thuận lợi để có những bước đột phá mới trong việc thực các nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu của nhiệm kỳ.

 

Tại hội nghị UBND, UBMT, các tổ chức đoàn thể, các chi bộ trực thuộc đã ký kết giao ước nội dung thi năm 2023. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn sẻ tiếp tục đoàn kết, thống nhất  ý chí và hành động thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

 

 

Nhân dịp này, Đảng ủy thị trấn đã khen thưởng 177 cá nhân và 15 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2022.

Ảnh, bài: Ban biên tập

CÁC TIN KHÁC
Thị trấn Hồ Xá tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thương năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. (16/01/2023)
Vĩnh Linh triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 (13/01/2023)
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026. (13/09/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Đảng ủy thị trấn Hồ Xá chỉ đạo đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022 -2025. (25/07/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 34-NQ/ĐU của Đảng ủy thị trấn Hồ Xá; tổng kết công tác bầu cử khu phố trưởng nhiệm kỳ 2022 -2025. (08/07/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022. Các nội dung hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư - khóa XIII (27/04/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Hội Cựu chiến binh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 (30/04/2022)
Hồ Xá: Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 (27/04/2022)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH