Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

TIn tức sự kiện

Thị trấn Hồ Xá: Đảng ủy thị trấn Hồ Xá chỉ đạo đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022 -2025.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  15:19, Thứ Hai, 25-7-2022

Chiều ngày 15/7/2022 chi bộ khu phố 1, thị trấn Hồ Xá tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đây là Chi bộ được Đảng ủy thị trấn Hồ Xá chỉ đạo tổ chức đại hội điểm của thị trấn. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Thị Phượng: Bí thư Đảng ủy thị; các đồng chí UVBCH đảng bộ thị trấn Hồ Xá nhiệm kỳ 2020 -2025; các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Hồ Xá.

 

Chi bộ khu phố 1 hiện có 78 đảng viên với 3 tổ đảng; trong đó miễn sinh hoạt là 24 đồng chí, đang sinh hoạt là 54 đồng chí. Nhiệm kỳ 2020-2022, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội có nhiều biến động, thách thức bởi đại dịch Covid-19…Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND thị trấn, Chi uỷ chi bộ đã tập trung xây dựng Nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu nhiệm kỳ; chỉ đạo Ban cán sự, Mặt trận và toàn thể Nhân dân nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra. Cấp ủy, ban cán sự, các ban ngành đoàn thể khu phố đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực khắc phục những khó khăn phục hồi sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích mở rộng ngành nghề, dịch vụ đem lại thu nhập cao. Tổng thu nhập xã hội năm cuối nhiệm kỳ đạt 54 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu/ người/ năm tăng so với đầu nhiệm kỳ 12 triệu đồng, tỷ lệ hộ giàu, khá đạt 80%, hội trung bình 19,7%, hộ nghèo còn 0,3%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phong trào văn hóa, TDTT, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, chú trọng, tình hình ANCT, TTATXH ổn định.

Đặc biệt trong việc thực hiện Nghị quyết 34 của Đảng ủy thị trấn Hồ Xá về “xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn thị trấn Hồ Xá”. Được sự hổ trợ của UBND huyện, UBND thị trấn Hồ Xá cùng với nguồn huy động đóng góp của người dân khu phố đã xây dựng mới và khắc phục sữa chữa các tuyến đường trên địa bàn khu phố; Duy trì phong trào “Chủ nhật xanh”, phân công các tổ chức đoàn thể đảm nhận các tuyến đường tự quản, khuôn viên nhà văn hóa khu phố; hằng năm trên 98% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, khu phố được công nhận là khu phố văn hóa; hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường của khu phố được quan tâm đầu tư, 100% các hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh….

Công tác xây dựng Đảng luôn được chi bộ xác định là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và nhân dân. Đồng thời, quan tâm, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Trong nhiệm kỳ, đã xét đề nghị kết nạp được 01 đảng viên, cử 01 quần chúng ưu tú tham gia lớp tìm hiểu về Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm theo quy định. Kết quả đánh giá phân loại chất lượng đảng viên hàng năm, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; không có đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Công tác dân vận được chú trọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vai trò của ban công tác mặt trận và hoạt động của các đoàn thể chính trị được phát huy. Đặc biệt chi bộ đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử khu phố trưởng nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Với những thành tích, kết quả nổi bật trên các lĩnh vực đã đạt được, hàng năm khu phố 1 là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; được cấp trên biểu dương khen thưởng.

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững tình hình chính trị, an ninh trật tự của khu phố; Duy trì nghiêm quy chế làm việc của Chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phấn đấu 95% đảng viên tham gia sinh hoạt, học tập nghị quyết, 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm, kết nạp ít nhất 01 đảng viên mới. Phấn đấu chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Phượng: Bí thư Đảng ủy đã biểu dương những kết quả mà Chi bộ khu phố 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, tập thể cấp ủy cũng như cá nhân từng đảng viên cần tiếp tục gương mẫu đi đầu, đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Đồng thời, sau đại hội điểm lần này, Đảng ủy thị đã tiến hành rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo các chi bộ còn lại chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội thành công theo kế hoạch đề ra.

Với tinh thần dân chủ thống nhất cao, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu đồng chí bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ. Đồng chí Trần Thị Thúy Lam tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư chi bộ khu phố 1, nhiệm kỳ 2022 -2025.

 

Ảnh, bài: Ban biên tập

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH