Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

TIn tức sự kiện

Thị trấn Hồ Xá tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thương năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  18:4, Thứ Hai, 16-1-2023

Ngày 13/01/2023 UBND thị trấn Hồ Xá tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phát động các phong trào thi đua năm 2023, hướng tới 20 tháng thi đua chào mừng 70 năm ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Phượng: Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND thị; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT thị.

 

 

 

Năm 2022, những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh thời tiết và biến động giá cả đất đai, xăng dầu làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân, nhưng các phong trào thi đua đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị đến khu phố và  sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực của đời sống xã hội: tổng thu nhập xã hội của thị trấn đạt 1.019,7  tỷ đồng tăng 10,05 % so với  năm 2021; tổng thu ngân sách đạt 203,31% so với dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm. Các chỉ tiêu khác cơ bản đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đã đề ra.

 

Phong trào toàn dân thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp tục được phát triển và đẩy mạnh, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng và trở thành phong trào thi đua lớn, toàn thị có 3.675 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 98%. chất lượng dạy và học trong các nhà trường đạt kết quả tốt. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo từ thiện thực hiện đạt kết quả cao.

 

Tình hình an ninh chính trị - TTATXH được giữ vững, quốc phòng được củng cố và hoàn thành các chỉ tiêu được giao; Phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được các đoàn thể tập trung đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả toàn diện. Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thị trấn Hồ Xá đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những giải pháp thực hiện phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, QP-AN.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Phượng: Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND thị đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các tập thể và cá nhân trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cần phải tiếp tục thực hiện tốt trong năm 2023, đó là: Cần đổi mới hình thức, nội dung phát động phong trào thi đua; Tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm giữa các đơn vị, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn, các khu phố nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua; Xác định rõ nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện đối với phong trào thi đua, các tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền về mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; nêu gương các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong nhân dân.

Đại diện các khối tham gia ký cam kết thi đua năm 2023

 

 

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua - Khen thưởng thị trấn Hồ Xá đã khen thưởng cho 05 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2022. Đồng thời, đại diện các khối Dân vận đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, đại diện các khu phố thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Ảnh, bài: Ban biên tập

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 (13/01/2023)
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026. (13/09/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Đảng ủy thị trấn Hồ Xá chỉ đạo đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022 -2025. (25/07/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 34-NQ/ĐU của Đảng ủy thị trấn Hồ Xá; tổng kết công tác bầu cử khu phố trưởng nhiệm kỳ 2022 -2025. (08/07/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022. Các nội dung hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư - khóa XIII (27/04/2022)
Thị trấn Hồ Xá: Hội Cựu chiến binh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 (30/04/2022)
Hồ Xá: Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 (27/04/2022)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH