Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

Xây dựng đô thị văn minh

Hồ Xá: Làm việc với Sở Thông tin - Truyền thông về xây dựng đô thị thông minh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:0, Thứ Sáu, 8-7-2022

Ngày 23/2/2021, lãnh đạo thị trấn Hồ Xá đã có buổi làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông để trao đổi, tham khảo kinh nghiệm trong thực hiện nội dung chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử nhằm hướng tới xây dựng đô thị thông minh.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị trấn Hồ Xá đã được nghe một số nội dung chủ yếu Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; cùng nhau trao đổi về một số mô hình chính quyền điện tử; xây dựng xã, thị trấn thông minh.

Tham quan Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông gợi ý để xây dựng đô thị thông minh, thị trấn Hồ Xá nên tận dụng những hạ tầng sẵn có về thông tin, viễn thông để giảm nguồn lực đầu tư; lựa chọn những nội dung có tính cấp thiết, thiết thực để triển khai thực hiện trước như xây Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, hệ thống camera an ninh, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, vận hành Trang thông tin điện tử hoạt động hiệu quả…

Trên cơ sở tham vấn tại buổi làm việc, căn cứ kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh UBND huyện Vĩnh Linh, thị trấn Hồ Xá nghiên cứu xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn giai đoạn 2020-2025.

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH