Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

Văn bản UBND thị trấn

V/v TB ngưng sử dụng nhà học 2 tầng tại Trường TH Nguyễn Bá Ngọc


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  11:6, Thứ Hai, 12-9-2022

 

V/v TB ngưng sử dụng nhà học 2 tầng tại Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH