Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

TIn tức sự kiện

Thị trấn Hồ Xá sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ 2 đầu tuần đầu tháng.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  14:39, Thứ Hai, 8-1-2024

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/HU ngày 07/03/2017 của Ban thường vụ huyện uỷ “về việc sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ 2 đầu tuần đầu tháng”; công văn số 146-CV/BTGHU ngày 18/12/2023 của Ban tuyên giáo Huyện uỷ “về hướng dẫn nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ 2 đầu tuần đầu tháng năm 2024”.

 

 

 

 

Toàn cảnh sinh hoạt tư tưởng dưới cờ của Cán bộ, công chức UBND thị trấn Hồ Xá

 

Sáng ngày 08/01/2024 thị trấn Hồ Xá tổ chức nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cừ sáng thứ 2 đầu tuần với chủ đề: Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam- Móc son thắng lợi trên Mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh.

Tổ chức chào cờ, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sách vững mạnh./.

Võ Thị Thuý

CÁC TIN KHÁC
HĐND Thị trấn Hồ Xá tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026. (30/12/2023)
Lễ công bố Quyết định thành lập chi bộ Quân sự thị trấn Hồ Xá (24/12/2023)
Đảng bộ thị trấn Hồ Xá tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 07/11 (07/11/2023)
Thị trấn Hồ Xá tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND với hội viên hội LHPN năm 2023 (13/10/2023)
Thị trấn Hồ Xá tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị với hội viên Hội nông dân năm 2023 (22/09/2023)
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023 (21/09/2023)
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính, đề án 06 và chuyển đổi số. (14/09/2023)
Thị trấn Hồ Xá: Tuyên truyền, phổ biến Luật Dân chủ cơ sở năm 2022. (13/09/2023)
Tổng kết nhiệm vụ năm học 2022- 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. (01/09/2023)
Hồ Xá - mảnh đất tiền tiêu miền Bắc XHCN trên hành trình đổi mới (03/08/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH