Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  22:11, Thứ Tư, 27-4-2022

 

UBND thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ:  thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Điện thoại: 0233 3

Faxx: 0233 3

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH