Home - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

 

 
Chuyển đổi số
Thị trấn Hồ Xá hưởng ứng tháng chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

Ngày 22/4/2022 thủ tướng ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg, phê duyệt Ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Chủ để Ngày Chuyển...

Xây dựng đô thị văn minh
Niêm yết công khai theo QCDCCS
Mô hình hay, cách làm tốt

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH