Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh

TIn tức sự kiện

Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  19:54, Thứ Năm, 21-9-2023

Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/HU ngày 07/6/2023  của BTV Huyện ủy Vĩnh Linh về Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong 02 ngày 20,21/9/2023 Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn Hồ Xá đã tổ chức 04 lớp quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho gần 1.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Báo cáo viên tại hội nghị có các đồng chí Bùi Trung Thành – PGĐ trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Linh; đồng chí Lê Thị Phượng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND thị.

 

 

Đồng chí Bùi Trung Thành - PGĐ TTBD chính trị huyện giới thiệu nội dung tác phẩm ''Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Hội nghị nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi của tác phẩm: Bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng , hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ Nhân dân; sự ủng hộ, ghi nhận, niêm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về công tác hệ trọng này.

Tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong hệ thống chính trị và toàn xã hội “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào cuộc đấu tranh phong, chống tham nhũng, tiêu cưc, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ thị đến khu phố; nếu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). 

Tác phẩm thể hiện quan điểm xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

 Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm bài viết tổng quan “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm 4 bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng các năm 2014, 2018, 2020, 2022; 5 nhóm vấn đề lớn, trọng tâm trong các bài phát biểu kết luận tại 36 phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân, sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

 

Đồng chí Lê Thị Phượng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND thị báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

 

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên cũng đã được đồng chí Lê Thị Phượng- Bí thư Đảng ủy báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Qua đây, một lần nữa khẳng định công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đổi mới công tác cán bộ và ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Bên cạnh đó, đồng chí bí thư Đảng ủy cũng đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Hồ Xá lần thứ XXV. Trên cơ sở đánh giá đúng những kết quả đã đạt được và thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm về những mặt hạn chế còn tồn tại, trong thời gian tới, Đảng bộ thị trấn Hồ Xá tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung triển khai các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tạo sự đột phá, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của cả nhiệm kỳ./.

Ảnh, bài: Ban biên tập

 

CÁC TIN KHÁC
Thị trấn Hồ Xá: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính, đề án 06 và chuyển đổi số. (14/09/2023)
Thị trấn Hồ Xá: Tuyên truyền, phổ biến Luật Dân chủ cơ sở năm 2022. (13/09/2023)
Tổng kết nhiệm vụ năm học 2022- 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. (01/09/2023)
Hồ Xá - mảnh đất tiền tiêu miền Bắc XHCN trên hành trình đổi mới (03/08/2023)
Hồ Xá vươn lên từ truyền thống anh hùng (02/08/2023)
Thị trấn Hồ Xá tổ chức khai mạc hội Bài chòi xuân Quý Mão năm 2023. (06/02/2023)
Thị trấn Hồ Xá tổ chức gặp mặt thanh niên nhập ngủ năm 2023. (03/02/2023)
Thị trấn Hồ Xá tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2023). (03/02/2023)
Thị trấn Hồ Xá tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 03/02 (01/02/2023)
Thị trấn Hồ Xá khai mạc giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng Xuân lần thứ XXVI năm 2023. (29/01/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH